Välj en sida

Välbefinnande i Väsby är ett initiativ till att förena olika organisationer, föreningar och nätverk i Upplands Väsby kring välbefinnande på alla plan. Välbefinnande är inte bara en privatsak, utan något som angår hela samhället. Vi tänker oss att Upplands Väsby kan ses som en fraktal, en miniatyr av det slags samhälle vi vill bidra till som helhet. Ett sådant samhälle skulle, som vi ser det, präglas av helhetssyn kring välfärd och välbefinnande, så att berättelsen om utveckling inte enbart berättas i ekonomiska termer, utan handlar lika mycket om hälsa och inre välbefinnande, gott ledarskap och mångfald, ekologi och delaktighet, tidsanvändning och bra förutsättningar för utbildning.
Vi erfar att det i Upplands Väsby finns gott om goda initiativ som på olika sätt syftar till välbefinnande och välfärd, men att dessa initiativ inte alltid kopplas samman. Det vill vi nu bidra till att alltmer göra genom att bjuda in till och samskapa gränsöverskridande aktiviteter kring välbefinnande i Upplands Väsby. Just nu är vi några personer i ideella föreningar, kommunen och näringslivet som driver iden, men tanken är att allt fler intressenter kan ansluta, så att initiativ kan komma från olika håll.